CÂU CHUYỆN BÊN CỐC CÀ PHÊ PEC

CÂU CHUYỆN BÊN CỐC CÀ PHÊ PEC

Hôm nay bạn rảnh không ? Mình mời bạn một cốc cà phê ở PEC . Bạn hỏi mình là tại sao lại ở PEC hả ? Vậy thì hãy đến đây và ngồi xuống , mình sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện mang tên PEC. Ngày 4 tháng 8 năm 2014, Câu lạc bộ Kinh tế Dược ( Pharmaceutical Economic Club...