Bạn cần điền đầy đủ các thông tin bắt buộc sau:

  • Job Title: Tiêu đề cho vị trí bạn đang tuyển dụng.
  • Description: Mô tả về công việc
  • Application email/URL: Email để ứng viên liên lạc với bạn.
  • Company name: Tên công ty

Các thông tin còn lại không bắt buộc

Khi điền đẩy đủ các thông tin, bạn bấm vào Preview để duyệt lại bài viết, sau đó ấn Submit Listing để hoàn thành đăng tin. Tin tuyển dụng sau khi được phê duyệt sẽ hiển thị lên website và được gửi qua email của những người theo dõi.

[submit_job_form]