XU HƯỚNG MARKETING TRONG THỜI ĐẠI 4.0

XU HƯỚNG MARKETING TRONG THỜI ĐẠI 4.0

  “ Từ hàng trăm năm trước … khi tôi có thứ bạn muốn , bạn có thứ tôi cần, cuộc trao đổi đã diễn ra” ( Nguồn 1980books.vn ) Marketing thực chất đã diễn ra từ rất lâu nhưng chỉ đến khi xã hội phát triển , cùng với sự bùng nổ của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ...
Talkshow “Marketing ơi! Dược phải làm sao?”

Talkshow “Marketing ơi! Dược phải làm sao?”

Marketing ơi! Dược phải làm sao? Xuất phát từ mục đích giúp cho các bạn Sinh viên Dược có được hiểu biết cơ bản và cái nhìn cụ thể hơn về Marketing Dược, cuối tháng 8 năm 2015, Câu lạc bộ Kinh tế Dược đã tổ chức chương trình “Marketing ơi! Dược phải làm sao?”. Buổi...