Tủ sách PEC có gì?

Tủ sách PEC có gì?

???? Một trong những sứ mệnh của CLB Kinh tế Dược là cung cấp những kiến thức, kĩ năng cần thiết phục vụ cho việc phát triển bản thân – đóng vai trò là hành trang nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cho mỗi thành viên CLB. “Tủ sách PEC” ra đời với chức năng nâng cao...