Phân tích SWOT ngành dược Việt Nam

Phân tích SWOT ngành dược Việt Nam

Phân tích SWOT: điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, cơ hội, thách thức của ngành Dược Việt Nam Điểm mạnh Các công ty Việt nam có sẵn hệ thống phân phối, chi nhánh và mối quan hệ với các cơ sở điều trị tại địa phương. Chi phí sản xuất thấp, cạnh tranh với các nước khác do...