Tuyển dụng ngành Dược

Thông tin cập nhật nhất về các vị trí tuyển dụng trong ngành Dược.
Hoạt động nhằm kết nối sinh viên với các công ty Dược của CLB Kinh tế Dược PEC.

Các công ty có thể đăng tin tuyển dụng ngay tại đây: ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG