Sinh viên Dược và hội nhập ngành Dược

Sinh viên Dược và hội nhập ngành Dược

SINH VIÊN DƯỢC CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ ĐỂ ĐÓN ĐẦU HỘI NHẬP NGÀNH DƯỢC Ngày 21.11.2015, Lễ ký kết của Lãnh đạo các nước ASEAN đã được diễn ra tại Kuala Lumpur. Hội nghị chính thức quyết định Cộng đồng kinh tế ASEAN (Asian Economic Community – AEC) sẽ được hình thành vào...