Phân tích SWOT ngành dược Việt Nam

Phân tích SWOT ngành dược Việt Nam

Phân tích SWOT: điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, cơ hội, thách thức của ngành Dược Việt Nam 1.Điểm mạnh Các công ty Việt nam có sẵn hệ thống phân phối, chi nhánh và mối quan hệ với các cơ sở điều trị tại địa phương. Chi phí sản xuất thấp, cạnh tranh với các nước khác do...
XU HƯỚNG MARKETING TRONG THỜI ĐẠI 4.0

XU HƯỚNG MARKETING TRONG THỜI ĐẠI 4.0

“ Từ hàng trăm năm trước … khi tôi có thứ bạn muốn , bạn có thứ tôi cần, cuộc trao đổi đã diễn ra” ( Nguồn 1980books.vn )   Marketing thực chất đã diễn ra từ rất lâu nhưng chỉ đến khi xã hội phát triển , cùng với sự bùng nổ của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ...