Sáng 19/3/2017 hội thảo “Nghề Marketing Dược, chìa khóa nằm ở đâu?” đã diễn ra thành công tốt đẹp. PEC mong rằng thông qua những chia sẻ của 2 vị khách mời là anh Huỳnh Tính và anh Nguyễn Văn Võ, mỗi bạn đã tự xây dựng cho mình kiến thức nền tảng và tư duy về Marketing, để từ đó góp phần định hướng nghề nghiệp tương lai.