???? Một trong những sứ mệnh của CLB Kinh tế Dược là cung cấp những kiến thức, kĩ năng cần thiết phục vụ cho việc phát triển bản thân – đóng vai trò là hành trang nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cho mỗi thành viên CLB. “Tủ sách PEC” ra đời với chức năng nâng cao khả năng tự rèn luyện, phát triển văn hóa đọc trong nội bộ PEC. Qua đó, thành viên chủ động nâng cao kiến thức thông qua những cuốn sách đọc được.
???? “Tủ sách PEC” tập hợp những cuốn sách được chọn mua bởi chính những thành viên yêu thích đọc sách và định hướng bởi những anh chị đi trước, sử dụng nguồn quỹ CLB. Tủ sách PEC góp phần định hướng lẽ sống cũng như phát triển những kĩ năng cần thiết cho người đọc. Thông qua hoạt động mượn đọc sách, những buổi chia sẻ sách hay từ chính những thành viên PEC, và những buổi thực hành kĩ năng, kiến thức thu thập được từ sách được đưa ra áp dụng ngay vào cuộc sống.

Không chỉ vậy, “Tủ sách PEC” còn có thư viện online là hàng ngàn đầu sách ebook chuyên sâu về marketing. Tài liệu là sự tổng hợp được từ chia sẻ của rất nhiều group lớn về marketing.

???? Với những hoạt động hữu ích đó, PEC tin tưởng nó sẽ giúp các thành viên tự khám phá và hoàn thiện bản thân mình hơn. Hãy chờ đợi thông tin và tham gia vào đại gia đình PEC nhé!