Phân tích SWOT: điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, cơ hội, thách thức của ngành Dược Việt Nam

1.Điểm mạnh

 • Các công ty Việt nam có sẵn hệ thống phân phối, chi nhánh và mối quan hệ với các cơ sở điều trị tại địa phương.
 • Chi phí sản xuất thấp, cạnh tranh với các nước khác do tiêu chuẩn sản xuất thấp (GMP-WHO so với EU-GMP), nguồn lao động giá rẻ, chi phí xây dựng cơ bản và vận hành thấp, hạ tầng giao thông thuận tiện, chi phí xử lý mỗi trường, cấp phép và ưu đãi thuế cạnh tranh.

2. Điểm yếu

 • Có quá nhiều doanh nghiệp cùng khai thác một thị trường, phát triển nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch và phát triển dài hạn.
 • Đa số doanh nghiệp vấn theo tiêu chuẩn sản xuất WHO-GMP, tiêu chuẩn này đã khá lạc hậu.
 • Năng lực R&D của các doanh nghiệp còn yếu kém.
 • Hầu hết các nguyên liệu phải nhập khẩu.
 • Các quy định pháp lý còn lỏng lẻo, đang trong giai đoạn tiếp thu và hoàn thiện.

3. Cơ hội

 • Mức tiêu thụ thuốc đầu người còn thấp so với khu vực và thế giới, dự kiến tăng trưởng lớn trong 40-50 năm tới.
 • Dân số bước vào giai đoạn già hóa, tỷ lệ người Việt Nam trên 65 tuổi chiếm đến vào năm 2050.
 • Tỷ lệ bệnh tật gia tăng nhanh ở nhóm ung thư, tim mạch.
 • Quá trình tái cấu trúc đang diễn ra mạnh mẽ, dịch chuyển từ số lượng sang chất lượng.
 • Một số doanh nghiệp đang mở rộng kinh doanh ra khu vực và thế giới.

4. Thách thức

 • Các quy định pháp lý và năng lực của cơ quan quản lý không thay đổi kịp theo biến động của thị trường, hoặc chậm được nâng cấp, cải tiến.
 • Sự canh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và với các tập đoàn nước ngoài đang thâm nhập vào khâu sản xuất tại Việt Nam.
 • Khả năng bị thâu tóm bởi các tập đoàn dược phẩm nước ngoài đang thâm nhập vào khâu sản xuất tại Việt Nam.